Teksten laaggeletterden

Korte zinnen, actieve vormen, geen sprongen in de tijd en geen beeldspraak. Zomaar een paar voorwaarden waaraan teksten voor laaggeletterden moeten voldoen. Laaggeletterdheid is een groot probleem. Zo’n anderhalf miljoen Nederlanders kampen ermee. Voor hen zijn ‘gewone’ artikelen, brieven, brochures en webteksten niet of nauwelijks te begrijpen.

Nieuw specialisme

Om hen toch te bereiken, kunt u uw teksten door Andries Molengraaf van Molengraaf Mediawerk laten schrijven of hertalen. Hij heeft zich dit specialisme helemaal eigen gemaakt.

Voorbeeldbrief

 
Ambtelijke brief, hertaald in eenvoudig Nederlands.